بهاره اصلانی
تاریخ تولد 1358/12/10
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی bahare.aslani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-