امید آقامحمدی
تاریخ تولد 1366/05/07
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی حسابداری
شهرستان اراك
پست الكترونیكی Omid.aghamohamadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام omid610
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-