شبنم زند
تاریخ تولد 1370/07/18
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مهندسی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sh.zanddesign@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-