شبنم زند
تاریخ تولد ۱۳۷۰
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مهندسی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sh.zanddesign@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

سوابق برگزاری نمایشگاه

  • بهار 1393 نمایشگاه گروهی چهارمین کارگاه آموزشی مدرسه معماری AA، با عنوان فضای سوم، فضای شهری، محل برگزاری: تهران، میدان تجریش
  • خرداد ماه 1394 اولین نمایشگاه انفرادی فَرتورنگاری، با عنوان "سیمْ شاخه ها"، محل برگزاری: تهران، فرهنگسرای ارسباران
  • شهریور ماه 1395 دومین نمایشگاه انفرادی فَرتورنگاری، با عنوان "_ شاخه ها"، محل برگزاری: تهران، گالری مریم
  • اسفند ماه 1396 سومین نمایشگاه انفرادی فَرتورنگاری، با عنوان "_ ها_"، محل برگزاری: تهران، گالری مریم