آرش یعقوبی
تاریخ تولد 1357/01/01
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی yaghoobi.arash@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

بنام خدا

اینجانب آرش یعقوبی باامضای حزین

اخذ مدرک فوق ممتازسال1391

رتبه دوم کشوری جشنواره وقف سال 98

نفراول جشنواره وقف استان کردستان 

نفراول جشنواره نمازاستان کردستان

نفردوم جشنواره حج غرب کشور

برگزیده جشنواره خوشنویسی اربیل عراق

مدیراجرایی جشنواره غرب کشور مریوان 

معاون وعضوشورای انجمن خوشنویسان کردستان94تا96

مدرس انجمن خوشنویسان تهران شعبه پونک99