سید رضا ایمانی
تاریخ تولد ۱۳۴۹
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری (گرافیک)
شهرستان تهران
پست الكترونیكی serezaimani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:
فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری ( گرافیک عمومی ) از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در سال 1376