سمیه دهقانی نیری
تاریخ تولد ۱۳۵۸
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی patrishiadehghan@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: