اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
سارا ابری
رشته نقاشی
-
شعیب ابوالحسنی
رشته گرافیک
-
حسن استادآقا
رشته گرافیک
-
معصومه اسدی
رشته خوشنویسی
-
وحید چمانی
رشته نقاشی
-
عیسی رمضانی
رشته عکاسی
-
منیره زمانی
رشته نقاشی
-
هادی زکریائی
رشته گرافیک
-
ملیحه السادات ساداتی اشرفی
رشته گرافیک
-
حسین شجاع الساداتی
رشته عکاسی
-
نوید صادق شیرازی
رشته عکاسی
-
عادل صدرممتاز
رشته گرافیک
-
رویا مهراب پور
رشته نگارگری
-
ناصر نایب الصدریان
رشته خوشنویسی