اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
وحید آصف
رشته نقاشی
-
بهدخت بهروزی
رشته نقاشی
-
اعظم جعفرزاده
رشته خوشنویسی
-
سینا جوادی
رشته نقاشی
-
امیر سبوکی
رشته عکاسی
-
نسرین سرمدی صدر
رشته مجسمه
-
سیده میترا سماوکی
رشته مجسمه
-
پیمان طهماسبی ارشلو
رشته نقاشی
-
فرهود فیض ده فشخامی
رشته نقاشی
-
زهرا گوگونانی
رشته گرافیک
-
مهرداد مه‌آبادی
رشته گرافیک
-
حمیده نجفی
رشته نقاشی
-
ملیحه کشیر
رشته نقاشی