اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
ایمان آقایی
رشته مجسمه
-
اسماعیل احمدی
رشته عکاسی
-
امیر اصغرزاده
رشته عکاسی
-
رضوان البرزی دره ریا
رشته گرافیک
-
محمد جعفریان
رشته خوشنویسی
-
امید خاکباز
رشته نقاشی
-
نگین خدادادی
رشته سفال
-
سید علی درمیانی بزرگ
رشته عکاسی
-
امیرحسین ردائی
رشته مجسمه
-
محمدحسین رستمی
رشته موشن گرافیک
-
محمد رفیعی
رشته عکاسی
-
ساناز شاهی زاده
رشته نقاشی
-
سید محسن صالحی
رشته گرافیک
-
آرزو عربی
رشته نقاشی
-
بهناز محمدهادی
رشته مجسمه