اعضاء موسسه (تعداد کل: ۵۱۳۶)
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
سحر آتشین جبین
رشته عکاسی
-
سارا آریانپور
رشته نقاشی
-
لیلا افشار
رشته نقاشی
-
سیما امانی
رشته نقاشی
-
محسن انجم شعاع
رشته نقاشی
-
فاطمه ایوبی خواجکینی
رشته نقاشی
-
سمیرا بشر
رشته عکاسی
-
مهرناز بهارلو
رشته نقاشی
-
پروانه بوربور
رشته نقاشی
-
سینا جوادی
رشته نقاشی
-
رسول حق جو
رشته گرافیک
-
مجید دارستانی فراهانی
رشته مجسمه
-
فرناز رضایی ابهری
رشته نقاشی
-
کیوان رغیب مطلق
رشته عکاسی
-
نسرین زندی روان
رشته مجسمه
-
اکرم زین العابدینی
رشته گرافیک
-
محمد سعیدی
رشته عکاسی
-
زهره سلیمانی
رشته نقاشی
-
لیلا شاه حسینی
رشته نقاشی
-
میرعبدالله صادقی
رشته خوشنویسی
-
بهاره صادقی اکباتانی
رشته نقاشی
-
اسراء صالحی
رشته نگارگری
-
معصومه صیامی
رشته نقاشی
-
مهسا عشایری
رشته مجسمه
-
احمد فخیمی پاشا
رشته نقاشی
-
سیمین قاسم شریفی
رشته نقاشی
-
مسعود قریشی چیت ساز
رشته سفال
-
معراج قنبری
رشته گرافیک
-
مریم گلخندان
رشته نقاشی
-
افسانه لادنی ثانی
رشته عکاسی
-
احمد مایل افشار
رشته عکاسی
-
علی محمدی
رشته تصویرسازی
-
زهره مسعود مقدم
رشته نقاشی
-
محمد رضا معدنی پور
رشته مجسمه
-
سعید مقدم
رشته خوشنویسی
-
نازنین نوذری
رشته گرافیک
-
اکبر نیکان پور
رشته نقاشی
-
سید علیرضا هل اتایی
رشته عکاسی
-
مهرنوش هوشیار
رشته نقاشی
-
پروانه والی
رشته گرافیک
-
هادی کرمی
رشته عکاسی
-
پانته آ کیوانفر
رشته نقاشی
-
مهزاد یزدیان
رشته نقاشی