اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
هاجر آشوری
رشته گرافیک
-
حسین ارجمند
رشته عکاسی
-
حسین باختری
رشته نقاشی
-
مریم بیکعلی سلطانی مهابادی
رشته نقاشی
-
ریحانه پیرزاده مقدم
رشته مجسمه
-
علی رضا پیشاهنگ
رشته نگارگری
-
امیرحسین جباری
رشته گرافیک
-
فاطمه رئوف پی
رشته گرافیک
-
ارمغان رحمانپور
رشته نقاشی
-
هاله سالارکیا
رشته نقاشی
-
نیر سلیمی
رشته نقاشی
-
رضا عدنانی
رشته عکاسی
-
بهارک فتحی آذر
رشته نقاشی
-
حمید محمدرضافام
رشته نقاشی
-
محمد مروستی
رشته مجسمه