اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
نازنین اصغرزاده
رشته نقاشی
-
سید عبدالله بیگ زاده
رشته خوشنویسی
-
زهرا توکلی دهقی
رشته نقاشی
-
سپیده توکلی زاده
رشته عکاسی
-
ادریس جمالی
رشته گرافیک
-
سهیل حجازی
رشته گرافیک
-
محمدامین حسن زاده
رشته خوشنویسی
-
غلامرضا راه پیما
رشته خوشنویسی
-
جمال رحمتی
رشته کاریکاتور
-
مسعود زمانی رازی
رشته گرافیک
-
سعیده سلیمی
رشته تصویرسازی
-
ساناز صدیقی
رشته مجسمه
-
پانته آ عبدی فخرائی
رشته نقاشی
-
امیر عطاردی
رشته گرافیک
-
الهام عظیمی
رشته نقاشی