اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
مینا بیاتی
رشته نقاشی
-
رضا رفیعی راد
رشته نقاشی
-
میلاد روزبهانی
رشته عکاسی
-
ایمان زرگری سامانی
رشته گرافیک
-
علیرضا علی زاده
رشته نقاشی
-
محمد غریب عشقی
رشته عکاسی
-
علی فرهنگی
رشته خوشنویسی
-
احسان فضلی اصانلو
رشته عکاسی
-
مهرزاد لعلی
رشته مجسمه
-
محمدحسین ماموریان
رشته مجسمه
-
ریحانه همتی
رشته گرافیک