اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
سید امین باقری
رشته نقاشی
-
عرفان بی باک
رشته نقاشی
-
سعیده جوشقانی
رشته نقاشی
-
رویا حسن کازرونی
رشته نگارگری
-
سهیلا خسروی منزه
رشته نقاشی
-
مربم خلج
رشته نقاشی
-
ایلگار رحیمی نمین
رشته گرافیک
-
مونا زمانی
رشته نقاشی
-
علی سجادی
رشته موشن گرافیک
-
ابراهیم سِلکی
رشته کاریکاتور
-
جواد سیران حصاری
رشته خوشنویسی
-
سیده سمانه سیف محدثی
رشته نقاشی
-
سیده حمیده صالحی
رشته نقاشی
-
عادل صدرممتاز
رشته گرافیک
-
زهرا علوی طبایی
رشته نقاشی