اعضاء موسسه (تعداد کل: ۵۰۹۳)
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
امین ابراهیمی ارنانی
رشته گرافیک
-
شیما ادیب زاده
رشته نقاشی
-
مهشید اسلامی فریمانی
رشته سفال
-
مهدی اشرفی ورزیده
رشته مجسمه
-
فریبا افلاطون
رشته نقاشی
-
معصومه اکبری
رشته نقاشی
-
یاور بالسینی
رشته نقاشی
-
امید بسیم
رشته گرافیک
-
فاطمه بهرامی
رشته گرافیک
-
فردین پورارضی گیلانده
رشته خوشنویسی
-
شکیبا پورنقی
رشته نقاشی
-
راحله جمالی
رشته نگارگری
-
ابوالفضل جهان مهین
رشته عکاسی
-
حسن حمیدی
رشته خوشنویسی
-
محمود خادم صادق
رشته گرافیک
-
احسان خاکسار حقانی
رشته گرافیک
-
شهره دمستانى
رشته نقاشی
-
الهام سادات راست جو
رشته گرافیک
-
ریحانه راعی
رشته مجسمه
-
معصومه روستا
رشته مجسمه
-
محمد حسین زارعی
رشته نقاشی
-
محمدسعید سعیدی
رشته عکاسی
-
محسن سقرجوقی فراهانی
رشته نقاشی
-
مهدی سلطان محمدی
رشته عکاسی
-
مریم شاکری چالشتری
رشته نگارگری
-
فاطمه عسگری
رشته گرافیک
-
فرزانه عسکریان
رشته گرافیک
-
آیدا علی بخش
رشته گرافیک
-
سعید رضا علی خانی
رشته گرافیک
-
فرشته علیجانی
رشته نقاشی
-
پروین فتاحی زاده
رشته نقاشی
-
پیمان فتح اله نجار باشی
رشته گرافیک
-
حسن فرجی
رشته نگارگری
-
علی گلباز
رشته نقاشی
-
نگین گنجوی
رشته نقاشی
-
عاطفه گوداغی
رشته عکاسی
-
ابوالفضل محترمی
رشته کاریکاتور
-
کنای محقق
رشته نقاشی
-
محمدرضا محمدی
رشته عکاسی
-
حمزه محمدی
رشته نقاشی
-
ریحانه مقامی
رشته گرافیک
-
الهه مقدم
رشته عکاسی
-
رضا مهدی دوست
رشته عکاسی
-
سید علی میرائی
رشته کاریکاتور
-
جواد میرحسینی
رشته گرافیک
-
ریحانه همتی
رشته گرافیک
-
امید همتی
رشته گرافیک