اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
ژنیا ابدیان
رشته گرافیک
-
لیلا افشارپژوه
رشته نقاشی
-
طلیعه تاجیکی
رشته نگارگری
-
صفا حسینی
رشته مجسمه
-
ماشیا حقی
رشته گرافیک
-
شهرزاد راحله
رشته نقاشی
-
ابراهیم سِلکی
رشته کاریکاتور
-
سید مسلم طاهری
رشته نقاشی
-
ندا علیزادفرخی
رشته گرافیک
-
علی محمد گنج علیخان
رشته گرافیک
-
گیتا محبوب
رشته نقاشی
-
فواد محمدیانی
رشته نقاشی
-
گیتی نوروزیان
رشته نقاشی
-
سهیلا کاویانی
رشته سفال