اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
سحر آتشین جبین
رشته عکاسی
-
فائزه ابوالحسن نژاد
رشته عکاسی
-
فاطمه تقوی
رشته نقاشی
-
مهدی توکلیان
رشته عکاسی
-
محمدامین حسن زاده
رشته خوشنویسی
-
حسین روانبخش
رشته نقاشی
-
سلیمان سعیدابادی سنبلی
رشته نگارگری
-
مجید صادقی نژاد
رشته نقاشی
-
قاسم صمدیان
رشته خوشنویسی
-
حسن عاشوری
رشته سفال
-
اردشیر قیاسی
رشته خوشنویسی
-
حسین مرادی
رشته گرافیک
-
نرگس مهرابی شاد
رشته عکاسی
-
جواد میرحسینی
رشته گرافیک
-
محمدابراهیم نیک فر
رشته عکاسی